PROCES VERBAL PRIVIND DESEMNAREA PRESEDINTILOR SI LOCTIITORILOR BIROURILOR ELECTORALE ALE SECTIILOR DE V